Mic comentariu catehetic la 1 Pet. 3,17-18

„Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul! Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Pet. 3,17-18). (1) Atât în cap. 2, cât și în cap. 3, Petru îi îndeamnă pe …

Gospel as promise, faith as thanksgiving

According to the Apostle Paul, the life of a Christian should be characterized by an abounding in thanksgiving (Col. 2:6-7). If we consider that Christian life is fundamentally a response to the Gospel, and that the character of Christian life is therefore shaped and informed by the content of the Gospel, then we can say …

Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (III)

14,3 „Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru!» Căci la Tine găsește milă orfanul.” 1. Am stabilit în postarea anterioară că este imposibil pentru noi să ne ispășim singuri păcatele, așadar e nevoie ca Dumnezeu să ne ierte greșelile și să facă El …

Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (II)

14,2 Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, și Îți vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” 1. Scriptura ne învață că actul pocăinței sau al întoarcerii la Dumnezeu nu stă numai în a ne hotărî să nu mai facem păcat, ci e …

Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (I)

14,1 Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. 1. Scriptura ne învață că „toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui” (Ecl. 3,1). Drept urmare, există și un ceas al întoarcerii la Dumnezeu, adică al pocăinței, iar timpul acesta vine atunci când cădem prin …