Mic comentariu catehetic la 1 Pet. 3,17-18

„Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul! Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu” (1 Pet. 3,17-18). (1) Atât în cap. 2, cât și în cap. 3, Petru îi îndeamnă pe … Continue reading Mic comentariu catehetic la 1 Pet. 3,17-18

The primacy of Christ and His birth on Christmas

If one were to summarize Paul’s teaching about Christ in Col. 1:15-23, perhaps the most central idea is that of primacy. Christ has primacy in all things (v. 18). Moreover, this primacy has very many different facets.  On the one hand, for example, Christ has primacy over the entire creation insofar as He is its … Continue reading The primacy of Christ and His birth on Christmas

Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (III)

14,3 „Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru!» Căci la Tine găsește milă orfanul.” 1. Am stabilit în postarea anterioară că este imposibil pentru noi să ne ispășim singuri păcatele, așadar e nevoie ca Dumnezeu să ne ierte greșelile și să facă El … Continue reading Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (III)

Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (II)

14,2 Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, și Îți vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” 1. Scriptura ne învață că actul pocăinței sau al întoarcerii la Dumnezeu nu stă numai în a ne hotărî să nu mai facem păcat, ci e … Continue reading Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (II)

Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (I)

14,1 Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău! Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. 1. Scriptura ne învață că „toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui” (Ecl. 3,1). Drept urmare, există și un ceas al întoarcerii la Dumnezeu, adică al pocăinței, iar timpul acesta vine atunci când cădem prin … Continue reading Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (I)