Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (III)

14,3 „Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru!» Căci la Tine găsește milă orfanul.” 1. Am stabilit în postarea anterioară că este imposibil pentru noi să ne ispășim singuri păcatele, așadar e nevoie ca Dumnezeu să ne ierte greșelile și să facă El […]

Mic comentariu catehetic la Osea 14,1-9 (II)

14,2 Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-I: „Iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, și Îți vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre.” 1. Scriptura ne învață că actul pocăinței sau al întoarcerii la Dumnezeu nu stă numai în a ne hotărî să nu mai facem păcat, ci e […]